Şirketler Yıldız Çalışanlarını Neden Kaybeder?

İş dünyasının büyük değişimler yaşadığı, dijital dönüşümün ticareti ve finans piyasalarını, Sanayi 4.0 teknolojilerinin imalatı dönüştürdüğü, e-ticaretin de mal ve ...
Devamı ⇨

Yarın Gel Başla

İş aramak, günümüzde gerçekten emek ve meziyet isteyen bir iş. Çoğu kişinin iş bulamama sebebi, aslında nasıl araması gerektiğini bilmemesinden ...
Devamı ⇨

Kariyerin Değişen Kuralları

Çok değil bundan otuz-otuz beş yıl öncesine kadar kişilerin, girdikleri işlerde emekli olana kadar çalışmaları beklenirdi. İş değiştirmeler, kişilerin çalışma ...
Devamı ⇨

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Günümüzde sürdürülebilir rekabetçi avantajın kaynağı insan kaynakları yönetiminden geçiyor. Stratejinin insan kaynakları ve daha dar anlamda insan sermayesini yönlendirme ve ...
Devamı ⇨

Doğru Yönetim – Stratejik İnsan Yönetimi Yazıları

Şirket kültürü nedir? Kurumsal İklim nedir? Kimler neden terfi eder? Kimleri neden işe almalıyız? Başarı nedir, kimler başarılıdır? Unvan ve ...
Devamı ⇨

Kurumların Yeni İletişim Biçimleri

* Halkla İlişkilerden Kurumsal Stratejik İletişime * Finansal Halkla İlişkiler ve Finansal Halkla İlişkiler araçlarının Geçirdiği Dönüşüm * Sosyal Televizyonun ...
Devamı ⇨

İş Hukuku Davalarına İlişkin Bilirkişi Raporları

Kitap, 2016-2017 yıllarında çeşitli iş mahkemelerine sunulan orijinal bilirkişi raporları, örnek dilekçeler ve başlıca iş mevzuatının güncel durumunu içermektedir. Anonim ...
Devamı ⇨

Çalışma Yaşamında Davranış – Güncel Yaklaşımlar

Çalışma yaşamındaki birey ve grupların tutum, algı, davranış ve duygularını anlamaya ve açıklamaya çalışan örgütsel davranış ve çalışma psikolojisi alanına ...
Devamı ⇨

İş’te Pozitif Davranış

"İnsan" organizasyonların sürdürülebilir büyüme ve rekabet üstünlüğü sağlama gayesinde taklit edilemez ve en kıymetli kaynağıdır. Örgütsel davranış "insanı" sadece işi ...
Devamı ⇨

Farklı Yönleriyle Çalışan Enerjisi

Kitabın amacı, çevre mühendisliği, sosyoloji, sağlık ve yönetim gibi alanlarda başarılı çalışmaları bulunan bilim insanlarının birbirinden farklı bakış açıları eşliğinde, ...
Devamı ⇨

Çatışma Yönetimi

Günümüzün çalkantılı çalışma ortamlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu kitap bize, işyerinde hem aralıklı hem de kronik çatışmaların önlenmesi ve ...
Devamı ⇨

İş Hukukunda Yaş Ayırımcılığı

Hukukumuzda yaş ayırımcılığı, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile ilk defa kanun düzeyinde açıkça yasaklanmıştır. Dolayısıyla, ...
Devamı ⇨