İşyerlerinde karşılaşılan sevimsiz durumlardan biri olan adaletsizlik, çalışanın çalıştığı firmaya/kuruma güven duymasını engelleyen etkenlerden biridir. Personel arasında kimi zaman beliren bu adaletsizlikler, çalışanların çözüme kavuşturması gereken konulardan biridir. Peki, personel arası adaletsizliklerde izlenmesi gereken adımlar nelerdir? Birlikte inceleyelim:

Sorunu dile getirmek.

İşyerinde yaşanılan herhangi bir adaletsizlik durumunda yapılması gereken ilk şey bu adaletsizliği ve sorunu net şekilde dile getirmektir. Net bir şekilde ifade edilmeden çözülmeye çalışılan bir adaletsizlik durumu, işlerin aleyhinize işlemesine neden olabilir ve sorununuza çözüm almanızı geciktirebilir. Bunun önüne geçmenin birinci koşulu da adaletsizlik durumunun yarattığı rahatsızlığı zaman kaybetmeden dile getirmek ve ardından çözüm yolları üretmektir.

Amirle açık sözlü bir şekilde iletişim kurmak.

Adaletsizliğe uğradığınızı düşündüğünüzde bu konuyu sizin lehinize sonuçlandırabilecek ve durumu açıklayabilecek birinci kişiyle, yani amirinizle açık sözlü ve dürüst bir iletişim kurmanız soruna en kısa yoldan çözüm üretmenizi sağlayacaktır. Sorununuzun sizin düşündüğünüz gibi olup olmadığını da öğrenmek ve sorunu amiriniz açısından da değerlendirmek için yaşadığınız adaletsizliği en kısa sürede amirinize aktarmanız, iletişiminizin sağlıklı kalmasında etkili bir çözüm olacaktır. Tüm yaşanan olumsuzlukların temelinde iletişim eksikliği olduğu düşünülürse, probleme en kısa sürede çözüm getirmek için en başta kurumun/firmanın yönetici pozisyonundaki kişiyle görüşme yapmak en doğru yaklaşımlardan biri olacaktır.

Gerektiğinde hukuki mercilere başvurmak.

İşyerinizde yaşadığınız bir adaletsizliğe çözüm üretemediğinizi, amirlerinizle görüşmelerinizin olumlu netice vermediğini gördüğünüzde yapmanız gerekenlerden biri de hakkınızı hukuki yollarla aramaktır. İşyerinde alenen uğradığınız bir adaletsizlik ve bu adaletsizliğin çözümsüz kalması, sizin mobbinge uğradığınızı göstermektedir. Mobbing ise yasal dayanaklara göre bir suç olarak yer almakta ve çalışanlara haklarını korumaları için hukuki mercilere başvurma hakkı tanımaktadır. Yaşadığınız olumsuz durumları yöneticinizle paylaştığınızda ve olumsuz bir netice aldığınızda veya pasif agresif bir saldırı ile karşılaştığınızda artık sorununuzu çözmek için size kalan tek yol hakiki adalete güvenmek ve sorununuzu adli mercilere taşımaktır.

Çalışma ortamlarında karşılaşılan pek çok olumsuzlukla birlikte, adaletsizlik olması, çalışanların psikolojilerini olumsuz yönde etkileyen, işlerine ve çalıştıkları firmaya /kuruma olan güvenlerini sarsan, kendilerini adaletsizlik kapanı içerisine kısılmış halde bulan çalışanlar haklarını adım adım aramalı ve kendilerine uygulanan bu adaletsiz yaklaşımı ortadan kaldırma yollarını denemelidirler. Kimi zaman bir üst merciye başvurmak olumlu netice verse de kimi zaman sorunun daha da dallanıp budaklanmasına ve işyeri zorbalığına maruz kalmaya kadar uzanan olumsuz bir sürece dâhil olmaya sebep olabilir. Bir üst makamınızla çözüme kavuşturamadığınız ve haksızlığa uğradığınız bir durumu düzeltmek için yapmanız gereken son adım ise hukuki yollarla hakkınızı aramak ve adaletsizliğe son vermektir.

1
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir