Belbin Takım Rolleri

Hareket odaklı roller – İtici Güç, Uygulamacı, ve Mükemmeliyetçi

İnsan odaklı roller – Orkestra Şefi, Takım Oyuncusu ve Girişken

Düşünce odaklı roller – Mucit, Analist ve Uzman

Takım Rolü

Katkıları

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Plant
Fikir Adamı

Yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, alışılmışın dışında. Zor problemleri çözer. Tesadüfleri kabullenmez. Zihni fazla meşgul olduğu için etkili iletişim kurma ile ilgilenmez.

Resource Investigator 
Kaynak Araştırmacı

Dışadönük, hevesli, coşkulu, konuşkan. Fırsatları keşfeder. İrtibatlar kurar. Fazla iyimser. Başlangıçtaki coşku bitince konuya ilginin kaybolması.

Co-ordinator
Koordinatör

Olgun, güvenilir, iyi toplantı başkanı. Hedefleri netleştirir, karar vermeye teşvik eder, işleri iyi delege eder. Manipulatif olarak algılanabilir. Şahsi işlerini yükleyebilir.

Shaper
Biçimlendirici

Zorlayıcı, dinamik, baskı kurarak başarır. Engellerin, kısıtların üstesinden gelmek için cesaretlendirir ve motive eder. Öfkelendirmeye eğilimli. Kişileri gücendirebilir.

Monitor Evaluator 
Gözlemci Değerlendirici

Dengeli, stratejik ve muhakeme gücü olan. Bütün seçenekleri görür. Doğru olarak yargılar. Motive ve teşvik etme konusunda zaafiyet.

Teamworker 
Takım Oyuncusu

İşbirliğine açık, mülayim, anlayışlı ve diplomatik. Dinler ve sürtüşmeleri engeller. Zor durumlarda kararsız.

Implementer 
Uygulayıcı

Disiplinli, güvenilir, eskiye düşkün (tutucu), etkin. Fikirleri uygulamaya dönüştürür. Esnek değil. Yeni olasılıklara tepki vermekte yavaş.

Completer Finisher
Tamamlayıcı/İş Bitirici

Özenli, dikkatli, kaygılı. Hata ve ihmalleri arar. Zamanında teslim eder. Aşırı telaşa yatkın. Delege etmeye isteksiz.

Specialist 
Uzman

Kararlı, kendini konuya adamış. Bilgi ve becerisiyle destek. Sadece dar bir açıdan katkı. Teknik nitelikler üzerine kurulu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarıya dön