Insight Factor (iPF) Kişilik Envanteri

Psikolojide “Büyük Beş” kişilik özelliği, deneysel araştırma ile keşfedilmiş ve hemen tüm kültürlerde beş göze çarpan etmen veya kişilik boyutlarıdır. Bu model hakkında ilk genel ima, 1933 yılında L. L. Thurstone tarafından Amerikan Psikoloji Birliği için yapılan başkanlık söylevi sırasında olmuştur. Bu beş etmen açıklık, Dışsallık, Uyumluluk, Sorumluluk Bilinci, Duygusal Kararlılık, Yeniliğe Açıklık’tır. Bunlara aynı zamanda “Beş Etmen Modeli” (BEM) de denir ve bugün dünyada yaygın olarak kabul görmüş kişilik modelidir. iPF© Kişilik Envanteri bu modelden hareketle, Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. iPF©, bireylerin belirli sıfatlara verdiği değerlendirmelerden hareket ederek kişilik özellikleri ve eğilimlerini incelemekte ve raporlamaktadır.

iPF©, bireyin kendini bazı sıfatlara uyumluluğu açısından yaptığı değerlendirmelerden yola çıkarak, onun kişilik, ihtiyaç ve rol yapılanmasını bir bütün olarak raporlayan bir iPF© içerisinde yer alan bölümler, psikolojik çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar ile paraleldir. iPF© raporunun temel amacı, rapor sahibinin davranış potansiyellerine ilişkin bilgi sağlamak ve kullanıcının “farkındalık düzeyi”ni bu açıdan arttırmaktır. Raporun temelinde psikoloji literatüründe yapılmış birçok çalışma, Türkiye’de iPF© ile 2007 yılından itibaren yürütülen analize dayalı bilimsel çalışmalar ve kişilik teorileri yatmaktadır.

İfade sayısı 170, süresi 12 dakikadır.

Detaylı bilgi için: Insight Factor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarıya dön